Convocatoria ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 9/09/2015

Published in

A Asociación Terras de Compostela, convoca aos seusasociados á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o vindeiro MÉRCORES día 09 de SETEMBRO
de 2015, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en
segunda convocatoria, en Lugar Cibrán, 4 - San Xián de Sales s/n - Vedra, coa
seguinte:

  ORDE DO DÍA

 

1. Lectura e aprobación,se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordinaria de data 18 de novembro de 2014.

2.   Estado xeral de funcionamento da Asociación Terras de Compostela. 

3.   Aprobación, se procede, das contas anuais e da memoria de actividades do exercicio 2014.

4.  Aprobación, se procede, do orzamento e da proposta de actividades previstas para o exercicio 2015.

5.   Novo período 2014-2020.

6.  Rogos e preguntas. 

 

 

En San Xián de Sales, a 24 de agosto de 2015.

 

  

 

Carlos Martínez Carrillo

Presidente Asociación Terras de Compostela 

 


Inicio Subir