CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 26/05/2013

Published in

A Asociación Terras de Compostela convoca a todos seus socios  á Asemblea Xeral Ordinaria, que se celebrará o vindeiro LUNS día 26 de MAIO de 2014,
ás 19:00 horas en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria,
en Ponte Maceira s/n (Sede Feiraco – aula de formación) - Ames, coa seguinte:

ORDE DO DÍA 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordianria de data 03 de XULLO de 2013.

2. Estado Xeral de funcionamento da Asociación.

3. Aprobación. se procede, das contas anuais e da memoria de actividades do Exercicio 2013. 

4. Aprobación, se procede,  do orzamento e da proposta de actividades previstas para o exercicio 2014.  

5. Nomeamento dos membros da Xunta Directiva, consonte ó disposto nos Estatutos da Asociación Terras de Compostela.

6. Rogos e preguntas.  

 

En Ponte Maceira, a 12 de maio de 2014

Carlos Martinez Carrillo

Presidente Asoc. Terras de Compostela.  

  

 


Inicio Subir