CONVOCATORIA XUNTA DIRECTIVA 13-05-2014

Published in
Resumo: 
A Asociación Terras de Compostela, convoca ós membros da Xunta Directiva a unha xuntanza Ordinaria que se celebrará o vindeiro MARTES, día 13 de maio de 2014, ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda convocatoria, na Sala Rectora (Cooperativa Feiraco), en Ponte Maceira s/n (Ames),

A Asociación Terras de Compostela, convoca ós membros da Xunta Directiva a unha xuntanza Ordinaria que se celebrará o vindeiro MARTES, día 13 de maio de 2014, ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda convocatoria, na Sala Rectora (Cooperativa Feiraco), en Ponte Maceira s/n (Ames), coa seguinte:

ORDE DO DÍA

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta de Xunta Directiva Ordinaria celebrada o 03 de marzo de 2014.

 2.  Estudo e análise dos expedientes, e no seu caso, acordos a adoptar. 

3.    Programa Leader Galicia 2007-2013 para as anualidades 2014 e 2015. Apertura nova convocatoria axudas.

4.    Rogos e preguntas.

Agardamos a súa presenza e agradécese de anteman a súa puntualidade, reciba un cordial saúdo.

Ponte Maceira, 05 de maio de 2014

  Carlos Martínez Carrillo.

Presidente Asoc. Terras de Compostela


Inicio Subir