VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCAIS E ECONOMÍA DE PROXIMIDADE (FASE II)

VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS LOCAIS E ECONOMÍA DE PROXIMIDADE (FASE II)

SEGUIMOS DANDO PASOS EN PRO DO DESENVOLVEMENTO RURAL A TRAVES DE ACTUACIÓNS DIRIXIDAS A PRODUCTORES DO TERRITORIO E A PROMOCIÓN DOS PRODUCTOS LOCAIS

ACTUACIÓNS

 • MÓDULO SOBRE COMERCIALIZACIÓN E LOXÍSTICA DE PRODUCTOS LOCAIS (SETOR HORTA)
 • MÓDULO DE AGRICULTURA ECOLÓXICA
 • FOMENTO DO COOPERATIVISMO / ASOCIACIONISMO / AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES
 • PROMOCIÓN E EXALTACIÓN DOS PRODUCTOS LOCAIS.

OBXECTIVOS

 • VALORIZAR OS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS LOCAIS A TRAVES DE ACCIÓNS DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E FORMACIÓN, OFRECENDO UNHA IMAXE INTEGRAL DO TERRITORIO, ONDE OS PRODUCTOS LOCAIS CONTIBUYEN DE FORMA MOI SIGNIFICATIVA O MANTEMENTO DAS ECONOMIAS LOCAIS.

 • CONCIENCIAR A LOS PRODUTORES LOCAIS (SECTOR HORTOFRUTICULTOR), DA  IMPORTANCIA DA CALIDADE E SALUBRIDADE EN TODAS AS ETAPAS DA SUA ACTIVIDADE (DENDE O LABOREO ATA A ENTREGA O CLIENTE). 

 • FACILITARLLE AS FERRAMENTAS PARA A IMPLANTACIÓN DO SISTEMA DE TRAZABILIDADE DE FORMA QUE OS CONSUMIDORES TEÑAN A GARANTÍA QUE ANTE CALQUER PROBLEMAS, AS ACCIÓNS QUE SE DEBEN DE TOMAR, SE REALICEN COA MÁXIMA EFICACIA, RAPIDEZ E COORDINACIÓN.

 • DESARROLLAR FERRAMENTAS E DINÁMICAS DE TRABALLO QUE FAVOREZCAN A PROMOCIÓN E A COMERCIALIZACIÓN OS PRODUCTORES, PRINCIPALMENTE EN CANAIS CURTOS.

 • CONCIENCIACIÓN DA POBOACIÓN LOCAL DO CONSUMO DE ALIMENTOS AGRARIOS DA ZONA, E ESTABLECER UNHA PONTE DE COMUNICACIÓN ENTRE PRODUCTORES E CONSUMIDORES CO FIN DE EVITAR A EMPRESAS INTERMEDIAS.

 • VINCULAR O SECTOR AGROALIMENTARIO COA RESTAURACIÓN,  O COMERCIO E O  TURÍSTICAS DA ZONA CON CA FINALIDADE DE INDUCIR UN DESENVOLVEMENTO RURAL INTEGRADO.

 • FAVORECER O TRABALLO EN REDE E O ASOCIACIONISMO NO SECTOR.

 • FOMENTAR O EMPRENDEMENTO NO RURAL, PRINCIPALMENTE A XENTE MAIS NOVA.

 • CONTRIBUIR A PRESERVACIÓN DO MEDIO AMBIENTE.

 


Inicio Subir