ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA - 20 DECEMBRO 2012

Published in

A Asociación Terras de Compostela, convoca os seus asociados  á Asemblea Xeral Extraordinaria, que se celebrará o vindeiro xoves día 20 de DECEMBRO de 2012, ás 19:00 horas en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria, en Ponte Maceira s/n – Ames (Sede Feiraco – aula de formación), coa seguinte:   

  • ORDE DO DÍA  
  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordinaria de data 05 de XUÑO de 2012.

  2. Nomeamento dos membros da Xunta Directiva, consonte ó disposto nos Estatutos da Asociación Terras de Compostela.

  3. Rogos e preguntas

  En Ponte Maceira, a 28 de novembro de 2012.     Carlos Martínez Carrillo.

Presidente Asoc Terras de Compostela 


Inicio Subir