NOTA INFORMATIVA

Published in
Curso Huerta.jpg

O GDR Asociación Terras de Compostela puxo en marcha o pasado mes de Febreiro un proxecto de "DINAMIZACIÓN DO SECTOR HORTOFRUTICULTOR" con cargo o Programa Leader Galicia 2007-2013, dentro da medida 431-B "Promoción Territorial", consistente nun PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL e TUTORIZADO.

Dado que os fondos  asignados para este proxecto están esgotados pero vendo a gran necesidade  de formación e a demanda dos participantes, vaise a continuar con esta iniciativa,  con cargo a fondos propios, baixo a denomización "UNHA HORTA DE CALIDADE"

O procedemento de divulgación e información das diferentes temáticas que se impartan, visitas de estudios,  seguiran sendo publicadas nesta web,  no taboeiro de anuncios desta asociación e  será remitida a a todos os concellos do Territorio.


Inicio Subir