CONVOTARIA ASAMBLEA XERAL ORDINANRIA (30/06/2020)

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela,  convoca unha Asemblea Xeral Extraordinaria,  que se celebrará o vindeiro MARTES, día 30 de XUÑO de 2020, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria, no Salón de Actos do Centro Polivalente de Brión – Av. de Sta. Minia, 46, (Brión), coa seguinte:

  

ORDE DO DÍA

 

1.         Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordinaria de data 22 de novembro de 2019.

2.         Aprobación, se procede, das contas anuais e da memoria de actividades do exercicio 2019.

3.         Informe anual de avaliación e seguimento da posta en práctica da estratexia de desenvolvemento local, e no seu caso, acordos a tomar.

4.         Estado xeral de funcionamento da Asociación, e no seu caso, acordos a tomar.

5.         Rogos e preguntas

 En San Xián de Sales, a 19 de xuño de 2020. 

José Luis García García.

Presidente GDR 19 Asoc. Terras de Compostela


Inicio Subir