XUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA 09-09-2013

Published in
Resumo: 
Extraordinaria

A Asociación Terras de Compostela, convoca ós membros da Xunta Directiva á unha xuntanza Extraordinaria, que se celebrará o vindeiro Luns,
día 09 de setembro de 2013, ás 19:30 horas en primeira convocatoria e
ás 20:00 horas en segunda
convocatoria, na Sede da Cooperativa Feiraco, en Ponte Maceira s/n (Ames), coa
seguinte:

 

ORDE
DO DÍA

 

1.Lectura
e aprobación, se procede, da acta de Xunta Directiva Extraordinaria celebrada o
10 de xuño de 2013.

2.Estudo
e análise dos expedientes, e no seu caso, acordos a adoptar.

3.Aprobar,
se procede, o cambio de importes entre medidas do Cadro Financeiro, para a
anualidade 2013.

4.Rogos e preguntas.

 

Agardamos a súa presenza e agradécese de anteman a súa
puntualidade, reciba un cordial saúdo.

 

Ponte
Maceira, 05 de setembro de 2013

  

 

Carlos
Martínez Carrillo.

Presidente
Asoc. Terras de Compostela


Inicio Subir