Convocatoria XUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 22/11/2019

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela, celebrará  Xunta Directiva Ordinaria o vindeiro VENRES día 22 de NOVEMBRO de 2019, ás 20:30 horas en primeira convocatoria e ás 21:00 horas en segunda convocatoria, na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xián de Sales (Vedra), coa seguinte:

  

ORDE DO DÍA

 

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta de Xunta Directiva Extraordinaria de 23 de xullo de 2019.

2. Elección de cargos da Xunta Directiva, consonte ó disposto nos Estatutos da Asociación Terras de Compostela.

3.    Rogos e preguntas.

 

Reciba un cordial saúdo.

 

 

San Xián de Sales, a 08 de novembro de 2019

  

 

Asdo.- Carlos Martínez Carrillo.

Presidente Asociación Terras de Compostela


Inicio Subir