Convocatoria ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 22/11/2019

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela, celebrará a Asemblea Xeral Ordinaria o vindeiro VENRES día 22 de NOVEMBRO de 2019, ás 19:30 horas en primeira convocatoria e
ás 20:00 horas en segunda convocatoria,
na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xian de Sales (Vedra) coa seguinte:

 

ORDE DO DÍA

 

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Ordinaria de data 23 de xaneiro de 2018.
  2. Aprobación, se procede, das contas anuais e da memoria de actividades do exercicio 2018.
  3. Estado xeral de funcionamento da Asociación, e no seu caso, acordos a tomar.
  4. Informe de Presidencia.
  5. Nomeamento dos membros da Xunta Directiva, consonte ó disposto nos Estatutos da Asociación Terras de Compostela.
  6. Rogos e preguntas

 

En San Xián de Sales, a 07 de novembro de 2019.

 

  

Carlos Martínez Carrillo

Presidente Asociación Terras de Compostela


Inicio Subir