Convocatoria XUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 23 de Xaneiro de 2019

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociad@s á Xunta
Directiva Ordinaria, que se celebrará o vindeiro MERCORES, día 23 de XANEIRO de 2019, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria, no Auditorio da Casa da Cultura de A Baña – Rúa das Dores, s/n – (A Baña), coa seguinte:

  

ORDE DO DÍA

  

1.    Lectura e aprobación, se procede, da acta de Xunta Directiva Ordinaria de 3 de Outubro de 2018.

2.    Lectura e  aprobación, se procede, da acta de Xunta Directiva Extraordinaria por procedemento escrito de 6 de Novembro de 2018.

3.   Proposta e aprobación, se procede, da previsión de custes correntes e animación e promoción territorial para a anualidade 2019, para a súa posterior autorización por parte de Agader.

4.    Rogos e preguntas.

 

Reciba un cordial saúdo.

 

San Xián de Sales, a 09 de xaneiro de 2019

  

Carlos Martínez Carrillo.

Presidente GDR 19 Asoc. Terras de Compostela

Resumo: 
Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociad@s á Xunta Directiva Ordinaria, que se celebrará o vindeiro MERCORES, día 23 de XANEIRO de 2019, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria, no Auditorio da Casa da Cultura de A Baña – Rúa das Dores, s/n – (A Baña)
AdxuntoTamaño
Convocat e Orde dia X.D.O 23-01-19_signed.pdf250.81 KB

Inicio Subir