Convocatoria XUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 03 de Outubro de 2018

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus membros Directivos á Xunta Directiva Ordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES, día 03 de OUTUBRO de 2018, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda convocatoria, na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xián de Sales (Vedra), coa seguinte:

  

ORDE DO DÍA

  

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta de Xunta Directiva Ordinaria de 17 de xullo de 2018.

2. Elección de cargos da Xunta Directiva, consonte ó disposto nos Estatutos da Asociación Terras de Compostela.

3. Rogos e preguntas.

 

Reciba un cordial saúdo.

 

 

San
Xián de Sales, a 13 de setembro de 2018

 

  

Carlos
Martínez Carrillo.

Presidente
Asoc. Terras de Compostela

Resumo: 
A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus membros Directivos á Xunta Directiva Ordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES, día 03 de OUTUBRO de 2018, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda convocatoria, na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xián de Sales (Vedra),
AdxuntoTamaño
Convocatoria e Orde Día XDO 03-10-2018_signed.pdf251.03 KB

Inicio Subir