Convocatoria ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 18 de Decembro de 2017

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociados á Asemblea Xeral Ordinaria, que se celebrará o vindeiro luns día 18 de DECEMBRO de 2017, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda convocatoria, na Sede da entidade DOWN COMPOSTELA, en rúa de Alejandro Novo González,1 – 15706 Santiago de Compostela, coa seguinte:

 ORDE DO DÍA

 1.  Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Xeral Extraordinaria de data 17 de Febreiro de 2017.

  1. Aprobación, se procede, das contas anuais e da memoria de actividades do exercicio 2016.
  2. Estado de desenvolvemento da Medida Leader de Galicia 2014-2020 – Convocatoria 2017-2018.
  3. Estado xeral de funcionamento da Asociación.
  4. Aprobación, se procede, do orzamento e da memoria de actividades prevista para o exercicio 2017.
  5. Rogos e preguntas.

 

En San Xián de Sales, a 29 de novembro 2017.

 

  Carlos Martínez Carrillo.

Presidente Asoc Terras de Compostela

 

Nota:

Todos os asociados deben estar ó corrente das súas obrigas para ter dereito a voto.

 

Toda a información e documentación relativa ós temas
que conforman a Orde do Día, serán remitidos por email e están á disposición
dos socios, na sede da asociación. Prégase solicitar cita previa no teléfono nº: 981 818 357 


Inicio Subir