Convocatoria XUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA por procedemento escrito 5 de Outubro de 2017

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociados á Xunta Directiva Por Procedemento Escrito que se celebrará o vindeiro xoves,
día 05 de OUTUBRO de 2017, ás 12:00 horas, coa seguinte:

 

ORDE DO DÍA

  

1.    Acordar, se procede, a subscrición dunha póliza de crédito por importe de 25.000,00 €, facultando ao Presidente para asinar a citada póliza.

 

Reciba un cordial saúdo.

 

San Xián de Sales, a 02 de outubro de 2017

  

Carlos Martínez Carrillo.

Presidente Asoc. Terras de Compostela


Inicio Subir