Convocatoria XUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA 09 de Agosto de 2017

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociados á Xunta Directiva Extraordinaria,que se celebrará o vindeiro MÉRCORES,día 09 de AGOSTO de 2017, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e
ás 13:30 horas en segunda convocatoria, no Pazo da Peregrina – Avda. José Luis de Azcárraga - Bertamiráns, coa seguinte:

 

ORDE DO DÍA

 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta de Xunta
Directiva Extraordinaria de 10 de Xullo de 2017.

2. Estudo e análise dos expedientes da Medida Leader de
Galicia 2014-2020, Convocatoria 2017-2018, e no seu caso, acordos a adoptar.

3.  Estado Xeral de funcionamento da Asociación, e no seu
caso, acordos a tomar.

4.  Rogos e preguntas.

 Reciba
un cordial saúdo.

 

San Xián de Sales, a 04 de agosto de 2017

 

 

Carlos Martínez Carrillo.

Presidente Asoc. Terras de
Compostela


Inicio Subir