GDR - 19 ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela, e unha asociación sen ánimo de lucro, modelo de partenariado público e privado, que implica a todos os actores locais, tanto as institucións, como o tecido asociativo así como a
sociedade en xeral de seu ámbito territorial.

O GDR 19 aposta polo medio rural, a través da metodoloxía leader e a través de outros proxectos orientados a contribuír co desenvolvemento integral do territorio.  

Convocatoria ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 22/11/2019

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela, celebrará a Asemblea Xeral Ordinaria o vindeiro VENRES día 22 de NOVEMBRO de 2019, ás 19:30 horas en primeira convocatoria e
ás 20:00 horas en segunda convocatoria,
na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xian de Sales (Vedra) coa seguinte:

 

Convocatoria 2019-2020:Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2019 e 2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

Convocatoria XUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA 23/07/2019

Published in

A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociados e asociadas a unha Xunta Directiva Extraordinaria que se celebrará o vindeiro MARTES, día 23 de XULLO de 2019, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria, no Salón de Plenos do Concello de Brión, Praza do Concello, nº1 - Brión (Concello de Brión) coa seguinte:

Convocatoria ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 23 de Xaneiro de 2019

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociad@s á Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES, día 23 de XANEIRO de 2019, ás 13:30 horas en primeira convocatoria e ás 14:00 horas en segunda convocatoria, no Auditorio da Casa da Cultura de A Baña – Rúa das Dores, s/n – (A Baña), coa seguinte:

Convocatoria XUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 23 de Xaneiro de 2019

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg
Resumo: 
Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociad@s á Xunta Directiva Ordinaria, que se celebrará o vindeiro MERCORES, día 23 de XANEIRO de 2019, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria, no Auditorio da Casa da Cultura de A Baña – Rúa das Dores, s/n – (A Baña)

A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociad@s á Xunta
Directiva Ordinaria, que se celebrará o vindeiro MERCORES, día 23 de XANEIRO de 2019, ás 13:00 horas en primeira convocatoria e ás 13:30 horas en segunda convocatoria, no Auditorio da Casa da Cultura de A Baña – Rúa das Dores, s/n – (A Baña), coa seguinte:

  

ORDE DO DÍA

Convocatoria ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 03 de Outubro de 2018

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociados á Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES, día 03 de OUTUBRO de 2018, ás 20:30 horas en primeira convocatoria e ás 21:00 horas en segunda convocatoria, na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xián de Sales (Vedra), coa seguinte:

Convocatoria XUNTA DIRECTIVA ORDINARIA 03 de Outubro de 2018

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg
Resumo: 
A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus membros Directivos á Xunta Directiva Ordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES, día 03 de OUTUBRO de 2018, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda convocatoria, na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xián de Sales (Vedra),

Convocatoria ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 03 de Outubro de 2018

Published in
Logo_TERRAS DE COMPOSTELA Vertical.jpg

A Asociación Terras de Compostela convoca aos seus asociados á Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Terras de Compostela, que se celebrará o vindeiro MÉRCORES, día 03 de OUTUBRO de 2018, ás 19:00 horas en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria, na Sede da Asociación, en Lugar Cibrán, 4 – San Xián de Sales (Vedra), coa seguinte:

Distribuir contido

Inicio Subir